Vesimyllymuseo

Vääksynjoessa on kirjallisten lähteiden mukaan ollut vesimyllyjä ainakin 1400-luvulta lähtien. Myllyistä on jäljellä enää Vesimyllymuseona toimiva etumylly ja vastarannalla sijaitsevan takamyllyn massiiviset lohkokiviperustukset sekä kiviportaat, jotka on merkitty kiinteiksi muinaisjäännöksiksi.

Vesimyllymuseon vanhimmat rakenteet ovat tiettävästi 1700-luvulta. Myllyn etuosan rakenteet ovat 1930-luvulta, jolloin myllyä ja sen tekniikkaa uudistettiin ja perustettiin vaihtovirralla toimiva sähkövoimalaitos. Myllyn yhteyteen oli perustettu ensimmäinen tasavirralla toimiva sähkövoimalaitos jo vuonna 1918. ”Kyl se oli ihmeellistä kun sähköt ensimmäisen kerran tul, kaikki tul valosaksi kun se valo sytty.”

Myllyt olivat entisaikaan tärkeitä kohtaamispaikkoja, ja kylän uutiset olivat siellä taatusti tiedossa. Etumylly toimi yksityisenä tullimyllynä vuoteen 1955, jonka jälkeen toiminta siirtyi yhä toiminnassa olevalle Vääksyn Mylly Oy:lle. Asikkalan kunnan omistuksessa oleva Vesimyllymuseo kunnostettiin museokäyttöön talkoovoimin 1980-luvulla ja avattiin ensimmäisen kerran yleisölle vuonna 1985.

Kuuntele myllyn tarina! Kertoja Erkki Raunio.

Kesällä 2019 Vesimyllymuseon tiloissa toimii paikallisten kädentaitajien Wanhan Myllyn Puoti ja 4H-yrittäjien kahvio.
Vesimyllymuseon omistaa Asikkalan kunta, puh. 044 7780 680, matkailuinfo@asikkala.fi